Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 56 -1 55 -
10/10 kl 01 79 0 79 -
10/10 kl 02 85 -1 84 -
10/10 kl 03 73 -2 71 -
10/10 kl 04 44 -1 43 -
10/10 kl 05 6 -3 3 -
10/10 kl 06 -30 -3 -33 -
10/10 kl 07 -58 -4 -62 -
10/10 kl 08 -70 -4 -74 -
10/10 kl 09 -63 -5 -68 -
10/10 kl 10 -39 -5 -44 -
10/10 kl 11 -4 -6 -10 -
10/10 kl 12 31 -6 25 -
10/10 kl 13 60 -6 54 -
10/10 kl 14 73 -7 66 -
10/10 kl 15 70 -7 63 -
10/10 kl 16 49 -7 42 -
10/10 kl 17 16 -7 9 -
10/10 kl 18 -18 -7 -25 -
10/10 kl 19 -47 -8 -55 -
10/10 kl 20 -61 -7 -68 -
10/10 kl 21 -57 -8 -65 -
10/10 kl 22 -35 -8 -43 -
10/10 kl 23 -2 -7 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 55 68 83 84 73
Laveste vannstand -55 -66 -66 -74 -79
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm