Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
10/10 kl 00 - 55 55 60
10/10 kl 01 - 79 78 83
10/10 kl 02 - 84 82 88
10/10 kl 03 - 71 71 76
10/10 kl 04 - 43 41 46
10/10 kl 05 - 3 1 6
10/10 kl 06 - -33 -34 -30
10/10 kl 07 - -62 -63 -60
10/10 kl 08 - -74 -75 -73
10/10 kl 09 - -68 -69 -68
10/10 kl 10 - -44 -45 -44
10/10 kl 11 - -10 -10 -10
10/10 kl 12 - 25 24 25
10/10 kl 13 - 54 54 54
10/10 kl 14 - 66 66 65
10/10 kl 15 - 63 63 63
10/10 kl 16 - 42 42 42
10/10 kl 17 - 9 9 8
10/10 kl 18 - -25 -25 -26
10/10 kl 19 - -55 -54 -56
10/10 kl 20 - -68 -68 -70
10/10 kl 21 - -65 -64 -67
10/10 kl 22 - -43 -42 -46
10/10 kl 23 - -9 -8 -12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 55 68 83 84 73
Max. fra modell: 07/10 00 56 69 84 82 73
Max. fra modell: 06/10 12 64 69 84 88 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm