Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 34 -8 26 -
11/10 kl 01 65 -8 57 -
11/10 kl 02 81 -8 73 -
11/10 kl 03 81 -8 73 -
11/10 kl 04 63 -9 54 -
11/10 kl 05 31 -10 21 -
11/10 kl 06 -7 -10 -17 -
11/10 kl 07 -41 -12 -53 -
11/10 kl 08 -62 -12 -74 -
11/10 kl 09 -66 -13 -79 -
11/10 kl 10 -52 -12 -64 -
11/10 kl 11 -24 -14 -38 -
11/10 kl 12 11 -15 -4 -
11/10 kl 13 43 -14 29 -
11/10 kl 14 66 -15 51 -
11/10 kl 15 73 -16 57 -
11/10 kl 16 62 -17 45 -
11/10 kl 17 37 -17 20 -
11/10 kl 18 3 -17 -14 -
11/10 kl 19 -29 -19 -48 -
11/10 kl 20 -51 -18 -69 -
11/10 kl 21 -59 -20 -79 -
11/10 kl 22 -48 -20 -68 -
11/10 kl 23 -23 -21 -44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 55 68 83 84 73
Laveste vannstand -55 -66 -66 -74 -79
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm