Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 20 30 26 -
11/10 kl 01 50 59 57 -
11/10 kl 02 66 75 73 -
11/10 kl 03 66 74 73 -
11/10 kl 04 47 55 54 -
11/10 kl 05 14 22 21 -
11/10 kl 06 -25 -18 -17 -
11/10 kl 07 -60 -52 -53 -
11/10 kl 08 -80 -72 -74 -
11/10 kl 09 -84 -77 -79 -
11/10 kl 10 -70 -63 -64 -
11/10 kl 11 -42 -34 -38 -
11/10 kl 12 -8 -1 -4 -
11/10 kl 13 25 34 29 -
11/10 kl 14 47 55 51 -
11/10 kl 15 54 61 57 -
11/10 kl 16 42 51 45 -
11/10 kl 17 16 26 20 -
11/10 kl 18 -18 -8 -14 -
11/10 kl 19 -51 -39 -48 -
11/10 kl 20 -73 -61 -69 -
11/10 kl 21 -83 -69 -79 -
11/10 kl 22 -72 -58 -68 -
11/10 kl 23 -46 -32 -44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 56 70 86 86 75
Laveste vannstand -56 -67 -67 -79 -84
Avvik gult nivå -48 -34 -18 -18 -29
Avvik orange nivå -59 -45 -29 -29 -40
Avvik rødt nivå -67 -53 -37 -37 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm