Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
11/10 kl 00 - 26 26 22
11/10 kl 01 - 57 59 53
11/10 kl 02 - 73 73 68
11/10 kl 03 - 73 73 68
11/10 kl 04 - 54 54 50
11/10 kl 05 - 21 21 17
11/10 kl 06 - -17 -16 -20
11/10 kl 07 - -53 -52 -56
11/10 kl 08 - -74 -73 -77
11/10 kl 09 - -79 -79 -81
11/10 kl 10 - -64 -65 -67
11/10 kl 11 - -38 -38 -39
11/10 kl 12 - -4 -3 -4
11/10 kl 13 - 29 28 30
11/10 kl 14 - 51 50 -
11/10 kl 15 - 57 57 -
11/10 kl 16 - 45 46 -
11/10 kl 17 - 20 20 -
11/10 kl 18 - -14 -15 -
11/10 kl 19 - -48 -46 -
11/10 kl 20 - -69 -69 -
11/10 kl 21 - -79 -78 -
11/10 kl 22 - -68 -67 -
11/10 kl 23 - -44 -42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 55 68 83 84 73
Max. fra modell: 07/10 00 56 69 84 82 73
Max. fra modell: 06/10 12 64 69 84 88 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm