Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 -14 -4 -8 -
11/10 kl 01 -15 -6 -8 -
11/10 kl 02 -15 -6 -8 -
11/10 kl 03 -15 -7 -8 -
11/10 kl 04 -16 -8 -9 -
11/10 kl 05 -17 -9 -10 -
11/10 kl 06 -18 -11 -10 -
11/10 kl 07 -19 -11 -12 -
11/10 kl 08 -18 -10 -12 -
11/10 kl 09 -18 -11 -13 -
11/10 kl 10 -18 -11 -12 -
11/10 kl 11 -18 -10 -14 -
11/10 kl 12 -19 -12 -15 -
11/10 kl 13 -18 -9 -14 -
11/10 kl 14 -19 -11 -15 -
11/10 kl 15 -19 -12 -16 -
11/10 kl 16 -20 -11 -17 -
11/10 kl 17 -21 -11 -17 -
11/10 kl 18 -21 -11 -17 -
11/10 kl 19 -22 -10 -19 -
11/10 kl 20 -22 -10 -18 -
11/10 kl 21 -24 -10 -20 -
11/10 kl 22 -24 -10 -20 -
11/10 kl 23 -23 -9 -21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -5 1 2 0 -8
Laveste værets virkning -8 -6 0 -8 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm