Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 146 -8 138 137
07/10 kl 14 129 -8 121 120
07/10 kl 15 103 -7 96 94
07/10 kl 16 76 -8 68 67
07/10 kl 17 54 -7 47 46
07/10 kl 18 44 -7 37 34
07/10 kl 19 49 -7 42 40
07/10 kl 20 67 -6 61 58
07/10 kl 21 95 -7 88 87
07/10 kl 22 126 -6 120 117
07/10 kl 23 152 -5 147 144

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 160 175 176 165
Laveste vannstand 37 26 26 18 13
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm