Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/10 kl 13 138 138 138 137
07/10 kl 14 119 122 121 120
07/10 kl 15 95 98 96 94
07/10 kl 16 64 69 68 67
07/10 kl 17 44 47 47 46
07/10 kl 18 36 39 37 34
07/10 kl 19 39 42 42 40
07/10 kl 20 60 65 61 58
07/10 kl 21 85 87 88 87
07/10 kl 22 118 121 120 117
07/10 kl 23 144 148 147 144

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 162 178 178 167
Laveste vannstand 36 25 25 13 8
Avvik gult nivå -48 -34 -18 -18 -29
Avvik orange nivå -59 -45 -29 -29 -40
Avvik rødt nivå -67 -53 -37 -37 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm