Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
07/10 kl 00 155 - - 156
07/10 kl 01 143 - 144 145
07/10 kl 02 120 - 120 121
07/10 kl 03 91 - 92 93
07/10 kl 04 63 - 63 65
07/10 kl 05 43 - 45 46
07/10 kl 06 34 - 36 37
07/10 kl 07 40 - 43 44
07/10 kl 08 59 - 61 62
07/10 kl 09 85 - 88 88
07/10 kl 10 111 - 115 115
07/10 kl 11 132 - 134 135
07/10 kl 12 141 - 145 145
07/10 kl 13 137 138 139 139
07/10 kl 14 120 121 122 123
07/10 kl 15 94 96 97 98
07/10 kl 16 67 68 69 70
07/10 kl 17 46 47 47 48
07/10 kl 18 34 37 38 39
07/10 kl 19 40 42 43 43
07/10 kl 20 58 61 62 63
07/10 kl 21 87 88 89 89
07/10 kl 22 117 120 121 121
07/10 kl 23 144 147 148 148

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 147 160 175 176 165
Max. fra modell: 07/10 00 148 161 176 174 165
Max. fra modell: 06/10 12 156 161 176 180 160
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm