Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 166 -6 160 157
08/10 kl 01 165 -5 160 156
08/10 kl 02 148 -4 144 140
08/10 kl 03 119 -4 115 -
08/10 kl 04 86 -4 82 -
08/10 kl 05 55 -4 51 -
08/10 kl 06 34 -4 30 -
08/10 kl 07 30 -4 26 -
08/10 kl 08 41 -3 38 -
08/10 kl 09 67 -3 64 -
08/10 kl 10 98 -1 97 -
08/10 kl 11 130 -2 128 -
08/10 kl 12 151 -1 150 -
08/10 kl 13 159 0 159 -
08/10 kl 14 150 0 150 -
08/10 kl 15 127 1 128 -
08/10 kl 16 96 0 96 -
08/10 kl 17 66 1 67 -
08/10 kl 18 43 1 44 -
08/10 kl 19 36 0 36 -
08/10 kl 20 46 1 47 -
08/10 kl 21 70 0 70 -
08/10 kl 22 103 1 104 -
08/10 kl 23 137 1 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 160 175 176 165
Laveste vannstand 37 26 26 18 13
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm