Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 163 0 163 -
09/10 kl 01 174 1 175 -
09/10 kl 02 168 0 168 -
09/10 kl 03 146 1 147 -
09/10 kl 04 111 0 111 -
09/10 kl 05 74 0 74 -
09/10 kl 06 43 1 44 -
09/10 kl 07 25 1 26 -
09/10 kl 08 26 2 28 -
09/10 kl 09 44 2 46 -
09/10 kl 10 75 2 77 -
09/10 kl 11 110 2 112 -
09/10 kl 12 141 2 143 -
09/10 kl 13 161 2 163 -
09/10 kl 14 163 2 165 -
09/10 kl 15 149 2 151 -
09/10 kl 16 120 2 122 -
09/10 kl 17 86 1 87 -
09/10 kl 18 54 2 56 -
09/10 kl 19 35 1 36 -
09/10 kl 20 33 1 34 -
09/10 kl 21 48 0 48 -
09/10 kl 22 78 0 78 -
09/10 kl 23 114 0 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 160 175 176 165
Laveste vannstand 37 26 26 18 13
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm