Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 148 -1 147 -
10/10 kl 01 171 0 171 -
10/10 kl 02 177 -1 176 -
10/10 kl 03 165 -2 163 -
10/10 kl 04 136 -1 135 -
10/10 kl 05 98 -3 95 -
10/10 kl 06 62 -3 59 -
10/10 kl 07 34 -4 30 -
10/10 kl 08 22 -4 18 -
10/10 kl 09 29 -5 24 -
10/10 kl 10 53 -5 48 -
10/10 kl 11 88 -6 82 -
10/10 kl 12 123 -6 117 -
10/10 kl 13 152 -6 146 -
10/10 kl 14 165 -7 158 -
10/10 kl 15 162 -7 155 -
10/10 kl 16 141 -7 134 -
10/10 kl 17 108 -7 101 -
10/10 kl 18 74 -7 67 -
10/10 kl 19 45 -8 37 -
10/10 kl 20 31 -7 24 -
10/10 kl 21 35 -8 27 -
10/10 kl 22 57 -8 49 -
10/10 kl 23 90 -7 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 160 175 176 165
Laveste vannstand 37 26 26 18 13
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm