Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 126 -8 118 -
11/10 kl 01 157 -8 149 -
11/10 kl 02 173 -8 165 -
11/10 kl 03 173 -8 165 -
11/10 kl 04 155 -9 146 -
11/10 kl 05 123 -10 113 -
11/10 kl 06 85 -10 75 -
11/10 kl 07 51 -12 39 -
11/10 kl 08 30 -12 18 -
11/10 kl 09 26 -13 13 -
11/10 kl 10 40 -12 28 -
11/10 kl 11 68 -14 54 -
11/10 kl 12 103 -15 88 -
11/10 kl 13 135 -14 121 -
11/10 kl 14 158 -15 143 -
11/10 kl 15 165 -16 149 -
11/10 kl 16 154 -17 137 -
11/10 kl 17 129 -17 112 -
11/10 kl 18 95 -17 78 -
11/10 kl 19 63 -19 44 -
11/10 kl 20 41 -18 23 -
11/10 kl 21 33 -20 13 -
11/10 kl 22 44 -20 24 -
11/10 kl 23 69 -21 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 160 175 176 165
Laveste vannstand 37 26 26 18 13
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm