Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 86 -4 82 84
07/10 kl 14 91 -2 89 87
07/10 kl 15 95 -3 92 88
07/10 kl 16 97 -5 92 89
07/10 kl 17 92 -1 91 84
07/10 kl 18 81 2 83 76
07/10 kl 19 69 -2 67 68
07/10 kl 20 61 -3 58 64
07/10 kl 21 56 4 60 62
07/10 kl 22 57 6 63 62
07/10 kl 23 64 3 67 68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 110 107 88 71
Laveste vannstand 58 61 65 43 34
Avvik gult nivå -78 -60 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -98 -80 -83 -102 -119
Avvik rødt nivå -116 -98 -101 -120 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm