Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 72 2 74 81
08/10 kl 01 79 9 88 96
08/10 kl 02 84 13 97 106
08/10 kl 03 89 9 98 -
08/10 kl 04 94 11 105 -
08/10 kl 05 93 17 110 -
08/10 kl 06 85 14 99 -
08/10 kl 07 73 7 80 -
08/10 kl 08 65 6 71 -
08/10 kl 09 60 8 68 -
08/10 kl 10 60 5 65 -
08/10 kl 11 66 0 66 -
08/10 kl 12 75 2 77 -
08/10 kl 13 84 5 89 -
08/10 kl 14 88 0 88 -
08/10 kl 15 91 -4 87 -
08/10 kl 16 94 -2 92 -
08/10 kl 17 95 -1 94 -
08/10 kl 18 89 -4 85 -
08/10 kl 19 77 -5 72 -
08/10 kl 20 66 -1 65 -
08/10 kl 21 61 3 64 -
08/10 kl 22 58 3 61 -
08/10 kl 23 60 6 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 110 107 88 71
Laveste vannstand 58 61 65 43 34
Avvik gult nivå -78 -60 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -98 -80 -83 -102 -119
Avvik rødt nivå -116 -98 -101 -120 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm