Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 67 9 76 -
09/10 kl 01 76 11 87 -
09/10 kl 02 81 11 92 -
09/10 kl 03 83 13 96 -
09/10 kl 04 87 16 103 -
09/10 kl 05 91 16 107 -
09/10 kl 06 89 14 103 -
09/10 kl 07 80 15 95 -
09/10 kl 08 69 16 85 -
09/10 kl 09 64 14 78 -
09/10 kl 10 61 13 74 -
09/10 kl 11 63 10 73 -
09/10 kl 12 70 10 80 -
09/10 kl 13 80 10 90 -
09/10 kl 14 87 12 99 -
09/10 kl 15 89 11 100 -
09/10 kl 16 90 12 102 -
09/10 kl 17 93 13 106 -
09/10 kl 18 93 12 105 -
09/10 kl 19 85 9 94 -
09/10 kl 20 73 8 81 -
09/10 kl 21 66 9 75 -
09/10 kl 22 62 7 69 -
09/10 kl 23 60 5 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 110 107 88 71
Laveste vannstand 58 61 65 43 34
Avvik gult nivå -78 -60 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -98 -80 -83 -102 -119
Avvik rødt nivå -116 -98 -101 -120 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm