Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 64 4 68 -
10/10 kl 01 72 4 76 -
10/10 kl 02 80 1 81 -
10/10 kl 03 81 -1 80 -
10/10 kl 04 81 0 81 -
10/10 kl 05 85 2 87 -
10/10 kl 06 89 -1 88 -
10/10 kl 07 85 -2 83 -
10/10 kl 08 75 0 75 -
10/10 kl 09 66 0 66 -
10/10 kl 10 63 0 63 -
10/10 kl 11 62 -2 60 -
10/10 kl 12 65 0 65 -
10/10 kl 13 74 -1 73 -
10/10 kl 14 85 -4 81 -
10/10 kl 15 89 -5 84 -
10/10 kl 16 88 -5 83 -
10/10 kl 17 89 -8 81 -
10/10 kl 18 92 -13 79 -
10/10 kl 19 91 -15 76 -
10/10 kl 20 82 -17 65 -
10/10 kl 21 72 -20 52 -
10/10 kl 22 66 -21 45 -
10/10 kl 23 63 -20 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 110 107 88 71
Laveste vannstand 58 61 65 43 34
Avvik gult nivå -78 -60 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -98 -80 -83 -102 -119
Avvik rødt nivå -116 -98 -101 -120 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm