Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 63 -20 43 -
11/10 kl 01 67 -23 44 -
11/10 kl 02 76 -25 51 -
11/10 kl 03 81 -26 55 -
11/10 kl 04 80 -29 51 -
11/10 kl 05 80 -30 50 -
11/10 kl 06 84 -30 54 -
11/10 kl 07 86 -30 56 -
11/10 kl 08 81 -31 50 -
11/10 kl 09 71 -32 39 -
11/10 kl 10 66 -30 36 -
11/10 kl 11 64 -28 36 -
11/10 kl 12 63 -29 34 -
11/10 kl 13 67 -27 40 -
11/10 kl 14 77 -25 52 -
11/10 kl 15 86 -25 61 -
11/10 kl 16 88 -24 64 -
11/10 kl 17 86 -24 62 -
11/10 kl 18 89 -23 66 -
11/10 kl 19 92 -21 71 -
11/10 kl 20 89 -19 70 -
11/10 kl 21 80 -16 64 -
11/10 kl 22 72 -13 59 -
11/10 kl 23 67 -12 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 110 107 88 71
Laveste vannstand 58 61 65 43 34
Avvik gult nivå -78 -60 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -98 -80 -83 -102 -119
Avvik rødt nivå -116 -98 -101 -120 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm