Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 85 -2 83 87
07/10 kl 14 89 0 89 87
07/10 kl 15 95 -1 94 90
07/10 kl 16 98 -3 95 89
07/10 kl 17 94 1 95 88
07/10 kl 18 82 4 86 78
07/10 kl 19 69 0 69 68
07/10 kl 20 60 -1 59 66
07/10 kl 21 55 6 61 63
07/10 kl 22 54 8 62 62
07/10 kl 23 61 5 66 67

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 114 110 91 74
Laveste vannstand 59 61 66 45 35
Avvik gult nivå -78 -59 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -102 -83 -87 -106 -123
Avvik rødt nivå -130 -111 -115 -134 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm