Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 70 4 74 81
08/10 kl 01 79 11 90 97
08/10 kl 02 83 15 98 110
08/10 kl 03 88 11 99 -
08/10 kl 04 95 13 108 -
08/10 kl 05 95 19 114 -
08/10 kl 06 86 16 102 -
08/10 kl 07 73 9 82 -
08/10 kl 08 63 8 71 -
08/10 kl 09 58 10 68 -
08/10 kl 10 57 7 64 -
08/10 kl 11 63 2 65 -
08/10 kl 12 73 4 77 -
08/10 kl 13 84 7 91 -
08/10 kl 14 88 2 90 -
08/10 kl 15 89 -2 87 -
08/10 kl 16 94 0 94 -
08/10 kl 17 97 1 98 -
08/10 kl 18 91 -2 89 -
08/10 kl 19 77 -3 74 -
08/10 kl 20 66 1 67 -
08/10 kl 21 60 5 65 -
08/10 kl 22 56 5 61 -
08/10 kl 23 57 8 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 114 110 91 74
Laveste vannstand 59 61 66 45 35
Avvik gult nivå -78 -59 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -102 -83 -87 -106 -123
Avvik rødt nivå -130 -111 -115 -134 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm