Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 65 11 76 -
09/10 kl 01 76 13 89 -
09/10 kl 02 81 13 94 -
09/10 kl 03 82 15 97 -
09/10 kl 04 86 18 104 -
09/10 kl 05 92 18 110 -
09/10 kl 06 91 16 107 -
09/10 kl 07 80 17 97 -
09/10 kl 08 68 18 86 -
09/10 kl 09 62 16 78 -
09/10 kl 10 59 15 74 -
09/10 kl 11 60 12 72 -
09/10 kl 12 66 12 78 -
09/10 kl 13 79 12 91 -
09/10 kl 14 88 14 102 -
09/10 kl 15 88 13 101 -
09/10 kl 16 88 14 102 -
09/10 kl 17 93 15 108 -
09/10 kl 18 95 14 109 -
09/10 kl 19 87 11 98 -
09/10 kl 20 73 10 83 -
09/10 kl 21 65 11 76 -
09/10 kl 22 61 9 70 -
09/10 kl 23 59 7 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 114 110 91 74
Laveste vannstand 59 61 66 45 35
Avvik gult nivå -78 -59 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -102 -83 -87 -106 -123
Avvik rødt nivå -130 -111 -115 -134 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm