Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 61 6 67 -
10/10 kl 01 70 6 76 -
10/10 kl 02 80 3 83 -
10/10 kl 03 82 1 83 -
10/10 kl 04 79 2 81 -
10/10 kl 05 83 4 87 -
10/10 kl 06 90 1 91 -
10/10 kl 07 87 0 87 -
10/10 kl 08 74 2 76 -
10/10 kl 09 65 2 67 -
10/10 kl 10 62 2 64 -
10/10 kl 11 61 0 61 -
10/10 kl 12 62 2 64 -
10/10 kl 13 71 1 72 -
10/10 kl 14 85 -2 83 -
10/10 kl 15 90 -3 87 -
10/10 kl 16 87 -3 84 -
10/10 kl 17 87 -6 81 -
10/10 kl 18 93 -11 82 -
10/10 kl 19 93 -13 80 -
10/10 kl 20 83 -15 68 -
10/10 kl 21 70 -18 52 -
10/10 kl 22 66 -19 47 -
10/10 kl 23 63 -18 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 114 110 91 74
Laveste vannstand 59 61 66 45 35
Avvik gult nivå -78 -59 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -102 -83 -87 -106 -123
Avvik rødt nivå -130 -111 -115 -134 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm