Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 61 -18 43 -
11/10 kl 01 64 -21 43 -
11/10 kl 02 75 -23 52 -
11/10 kl 03 82 -24 58 -
11/10 kl 04 80 -27 53 -
11/10 kl 05 77 -28 49 -
11/10 kl 06 83 -28 55 -
11/10 kl 07 88 -28 60 -
11/10 kl 08 82 -29 53 -
11/10 kl 09 70 -30 40 -
11/10 kl 10 64 -28 36 -
11/10 kl 11 63 -26 37 -
11/10 kl 12 62 -27 35 -
11/10 kl 13 64 -25 39 -
11/10 kl 14 75 -23 52 -
11/10 kl 15 87 -23 64 -
11/10 kl 16 89 -22 67 -
11/10 kl 17 84 -22 62 -
11/10 kl 18 87 -21 66 -
11/10 kl 19 93 -19 74 -
11/10 kl 20 91 -17 74 -
11/10 kl 21 80 -14 66 -
11/10 kl 22 70 -11 59 -
11/10 kl 23 67 -10 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 114 110 91 74
Laveste vannstand 59 61 66 45 35
Avvik gult nivå -78 -59 -63 -82 -99
Avvik orange nivå -102 -83 -87 -106 -123
Avvik rødt nivå -130 -111 -115 -134 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm