Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 89 23 112 109
08/10 kl 01 41 26 67 64
08/10 kl 02 -14 27 13 12
08/10 kl 03 -68 29 -39 -
08/10 kl 04 -105 30 -75 -
08/10 kl 05 -113 33 -80 -
08/10 kl 06 -92 35 -57 -
08/10 kl 07 -51 36 -15 -
08/10 kl 08 5 36 41 -
08/10 kl 09 64 34 98 -
08/10 kl 10 109 32 141 -
08/10 kl 11 122 30 152 -
08/10 kl 12 105 29 134 -
08/10 kl 13 65 28 93 -
08/10 kl 14 14 27 41 -
08/10 kl 15 -39 25 -14 -
08/10 kl 16 -82 24 -58 -
08/10 kl 17 -99 22 -77 -
08/10 kl 18 -85 20 -65 -
08/10 kl 19 -48 21 -27 -
08/10 kl 20 4 20 24 -
08/10 kl 21 64 20 84 -
08/10 kl 22 115 19 134 -
08/10 kl 23 137 17 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 154 152 162 133
Laveste vannstand -77 -80 -98 -108 -116
Avvik gult nivå -31 -20 -22 -12 -41
Avvik orange nivå -49 -38 -40 -30 -59
Avvik rødt nivå -65 -54 -56 -46 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm