Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 178 5 183 180
07/10 kl 14 130 5 135 132
07/10 kl 15 88 6 94 92
07/10 kl 16 66 8 74 68
07/10 kl 17 71 9 80 73
07/10 kl 18 99 11 110 102
07/10 kl 19 144 12 156 150
07/10 kl 20 197 15 212 206
07/10 kl 21 247 18 265 259
07/10 kl 22 274 20 294 291
07/10 kl 23 270 21 291 289

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 305 303 313 284
Laveste vannstand 74 71 53 43 35
Avvik gult nivå -31 -20 -22 -12 -41
Avvik orange nivå -49 -38 -40 -30 -59
Avvik rødt nivå -65 -54 -56 -46 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm