Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 240 23 263 260
08/10 kl 01 192 26 218 215
08/10 kl 02 137 27 164 163
08/10 kl 03 83 29 112 -
08/10 kl 04 46 30 76 -
08/10 kl 05 38 33 71 -
08/10 kl 06 59 35 94 -
08/10 kl 07 100 36 136 -
08/10 kl 08 156 36 192 -
08/10 kl 09 215 34 249 -
08/10 kl 10 260 32 292 -
08/10 kl 11 273 30 303 -
08/10 kl 12 256 29 285 -
08/10 kl 13 216 28 244 -
08/10 kl 14 165 27 192 -
08/10 kl 15 112 25 137 -
08/10 kl 16 69 24 93 -
08/10 kl 17 52 22 74 -
08/10 kl 18 66 20 86 -
08/10 kl 19 103 21 124 -
08/10 kl 20 155 20 175 -
08/10 kl 21 215 20 235 -
08/10 kl 22 266 19 285 -
08/10 kl 23 288 17 305 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 305 303 313 284
Laveste vannstand 74 71 53 43 35
Avvik gult nivå -31 -20 -22 -12 -41
Avvik orange nivå -49 -38 -40 -30 -59
Avvik rødt nivå -65 -54 -56 -46 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm