Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 00 261 265 263 260
08/10 kl 01 214 219 218 215
08/10 kl 02 161 167 164 163
08/10 kl 03 110 117 112 -
08/10 kl 04 74 85 76 -
08/10 kl 05 67 78 71 -
08/10 kl 06 92 103 94 -
08/10 kl 07 133 146 136 -
08/10 kl 08 189 202 192 -
08/10 kl 09 246 258 249 -
08/10 kl 10 289 298 292 -
08/10 kl 11 304 310 303 -
08/10 kl 12 284 291 285 -
08/10 kl 13 243 249 244 -
08/10 kl 14 192 197 192 -
08/10 kl 15 137 143 137 -
08/10 kl 16 95 99 93 -
08/10 kl 17 76 82 74 -
08/10 kl 18 88 93 86 -
08/10 kl 19 124 130 124 -
08/10 kl 20 175 182 175 -
08/10 kl 21 236 242 235 -
08/10 kl 22 286 291 285 -
08/10 kl 23 305 311 305 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 311 327 335 297
Laveste vannstand 72 67 51 34 28
Avvik gult nivå -28 -14 2 10 -28
Avvik orange nivå -46 -32 -16 -8 -46
Avvik rødt nivå -62 -48 -32 -24 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm