Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
08/10 kl 00 260 263 264 263
08/10 kl 01 215 218 218 217
08/10 kl 02 163 164 164 163
08/10 kl 03 - 112 112 111
08/10 kl 04 - 76 76 75
08/10 kl 05 - 71 72 69
08/10 kl 06 - 94 96 94
08/10 kl 07 - 136 137 136
08/10 kl 08 - 192 194 193
08/10 kl 09 - 249 250 249
08/10 kl 10 - 292 293 292
08/10 kl 11 - 303 304 303
08/10 kl 12 - 285 287 286
08/10 kl 13 - 244 246 244
08/10 kl 14 - 192 193 192
08/10 kl 15 - 137 139 137
08/10 kl 16 - 93 95 95
08/10 kl 17 - 74 76 74
08/10 kl 18 - 86 87 85
08/10 kl 19 - 124 125 123
08/10 kl 20 - 175 176 174
08/10 kl 21 - 235 236 234
08/10 kl 22 - 285 285 284
08/10 kl 23 - 305 305 304

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 294 305 303 313 284
Max. fra modell: 07/10 00 295 305 312 323 283
Max. fra modell: 06/10 12 294 304 310 320 292
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm