Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 00 21 25 23 20
08/10 kl 01 22 27 26 23
08/10 kl 02 24 30 27 26
08/10 kl 03 27 34 29 -
08/10 kl 04 28 39 30 -
08/10 kl 05 29 40 33 -
08/10 kl 06 33 44 35 -
08/10 kl 07 33 46 36 -
08/10 kl 08 33 46 36 -
08/10 kl 09 31 43 34 -
08/10 kl 10 29 38 32 -
08/10 kl 11 31 37 30 -
08/10 kl 12 28 35 29 -
08/10 kl 13 27 33 28 -
08/10 kl 14 27 32 27 -
08/10 kl 15 25 31 25 -
08/10 kl 16 26 30 24 -
08/10 kl 17 24 30 22 -
08/10 kl 18 22 27 20 -
08/10 kl 19 21 27 21 -
08/10 kl 20 20 27 20 -
08/10 kl 21 21 27 20 -
08/10 kl 22 20 25 19 -
08/10 kl 23 17 23 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 36 25 21 -1
Laveste værets virkning 5 17 16 -2 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm