Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 274 17 291 -
09/10 kl 01 234 16 250 -
09/10 kl 02 179 17 196 -
09/10 kl 03 119 17 136 -
09/10 kl 04 65 17 82 -
09/10 kl 05 34 19 53 -
09/10 kl 06 35 19 54 -
09/10 kl 07 64 19 83 -
09/10 kl 08 114 20 134 -
09/10 kl 09 175 20 195 -
09/10 kl 10 237 22 259 -
09/10 kl 11 276 22 298 -
09/10 kl 12 279 23 302 -
09/10 kl 13 250 24 274 -
09/10 kl 14 203 24 227 -
09/10 kl 15 147 24 171 -
09/10 kl 16 92 23 115 -
09/10 kl 17 54 24 78 -
09/10 kl 18 46 25 71 -
09/10 kl 19 70 25 95 -
09/10 kl 20 114 24 138 -
09/10 kl 21 172 24 196 -
09/10 kl 22 235 23 258 -
09/10 kl 23 281 22 303 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 305 303 313 284
Laveste vannstand 74 71 53 43 35
Avvik gult nivå -31 -20 -22 -12 -41
Avvik orange nivå -49 -38 -40 -30 -59
Avvik rødt nivå -65 -54 -56 -46 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm