Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 292 21 313 -
10/10 kl 01 268 20 288 -
10/10 kl 02 220 18 238 -
10/10 kl 03 161 16 177 -
10/10 kl 04 101 15 116 -
10/10 kl 05 51 14 65 -
10/10 kl 06 30 13 43 -
10/10 kl 07 43 11 54 -
10/10 kl 08 80 10 90 -
10/10 kl 09 135 8 143 -
10/10 kl 10 198 6 204 -
10/10 kl 11 256 5 261 -
10/10 kl 12 284 5 289 -
10/10 kl 13 274 3 277 -
10/10 kl 14 236 2 238 -
10/10 kl 15 183 1 184 -
10/10 kl 16 126 0 126 -
10/10 kl 17 74 -1 73 -
10/10 kl 18 46 -1 45 -
10/10 kl 19 50 -2 48 -
10/10 kl 20 82 -2 80 -
10/10 kl 21 131 -2 129 -
10/10 kl 22 191 -2 189 -
10/10 kl 23 250 -2 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 305 303 313 284
Laveste vannstand 74 71 53 43 35
Avvik gult nivå -31 -20 -22 -12 -41
Avvik orange nivå -49 -38 -40 -30 -59
Avvik rødt nivå -65 -54 -56 -46 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm