Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 286 -3 283 -
11/10 kl 01 285 -1 284 -
11/10 kl 02 251 -2 249 -
11/10 kl 03 200 -2 198 -
11/10 kl 04 142 -1 141 -
11/10 kl 05 86 -3 83 -
11/10 kl 06 46 -3 43 -
11/10 kl 07 38 -3 35 -
11/10 kl 08 60 -3 57 -
11/10 kl 09 102 -2 100 -
11/10 kl 10 158 -4 154 -
11/10 kl 11 220 -3 217 -
11/10 kl 12 267 -4 263 -
11/10 kl 13 281 -5 276 -
11/10 kl 14 259 -3 256 -
11/10 kl 15 215 -4 211 -
11/10 kl 16 162 -6 156 -
11/10 kl 17 108 -5 103 -
11/10 kl 18 64 -5 59 -
11/10 kl 19 48 -5 43 -
11/10 kl 20 63 -5 58 -
11/10 kl 21 99 -3 96 -
11/10 kl 22 149 -1 148 -
11/10 kl 23 207 -3 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 305 303 313 284
Laveste vannstand 74 71 53 43 35
Avvik gult nivå -31 -20 -22 -12 -41
Avvik orange nivå -49 -38 -40 -30 -59
Avvik rødt nivå -65 -54 -56 -46 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm