Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 70 3 73 70
07/10 kl 14 59 6 65 62
07/10 kl 15 53 5 58 56
07/10 kl 16 59 6 65 65
07/10 kl 17 66 8 74 74
07/10 kl 18 69 9 78 79
07/10 kl 19 76 13 89 87
07/10 kl 20 90 10 100 103
07/10 kl 21 99 12 111 118
07/10 kl 22 95 13 108 116
07/10 kl 23 87 15 102 104

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 114 118 108 98
Laveste vannstand 58 52 57 41 33
Avvik gult nivå -34 -31 -27 -37 -47
Avvik orange nivå -45 -42 -38 -48 -58
Avvik rødt nivå -55 -52 -48 -58 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm