Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 80 16 96 99
08/10 kl 01 72 15 87 92
08/10 kl 02 58 16 74 76
08/10 kl 03 45 14 59 -
08/10 kl 04 46 12 58 -
08/10 kl 05 56 11 67 -
08/10 kl 06 61 9 70 -
08/10 kl 07 66 9 75 -
08/10 kl 08 80 7 87 -
08/10 kl 09 96 6 102 -
08/10 kl 10 98 5 103 -
08/10 kl 11 89 2 91 -
08/10 kl 12 83 4 87 -
08/10 kl 13 78 2 80 -
08/10 kl 14 66 3 69 -
08/10 kl 15 52 3 55 -
08/10 kl 16 49 3 52 -
08/10 kl 17 59 5 64 -
08/10 kl 18 66 5 71 -
08/10 kl 19 69 6 75 -
08/10 kl 20 79 8 87 -
08/10 kl 21 97 8 105 -
08/10 kl 22 104 10 114 -
08/10 kl 23 96 12 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 114 118 108 98
Laveste vannstand 58 52 57 41 33
Avvik gult nivå -34 -31 -27 -37 -47
Avvik orange nivå -45 -42 -38 -48 -58
Avvik rødt nivå -55 -52 -48 -58 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm