Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 103 -7 96 -
11/10 kl 01 90 -7 83 -
11/10 kl 02 83 -7 76 -
11/10 kl 03 75 -8 67 -
11/10 kl 04 58 -8 50 -
11/10 kl 05 41 -8 33 -
11/10 kl 06 43 -10 33 -
11/10 kl 07 57 -9 48 -
11/10 kl 08 64 -8 56 -
11/10 kl 09 66 -8 58 -
11/10 kl 10 80 -7 73 -
11/10 kl 11 100 -7 93 -
11/10 kl 12 103 -7 96 -
11/10 kl 13 91 -5 86 -
11/10 kl 14 82 -5 77 -
11/10 kl 15 77 -4 73 -
11/10 kl 16 65 -3 62 -
11/10 kl 17 47 -3 44 -
11/10 kl 18 44 -1 43 -
11/10 kl 19 57 -1 56 -
11/10 kl 20 67 -2 65 -
11/10 kl 21 69 -1 68 -
11/10 kl 22 77 1 78 -
11/10 kl 23 96 2 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 114 118 108 98
Laveste vannstand 58 52 57 41 33
Avvik gult nivå -34 -31 -27 -37 -47
Avvik orange nivå -45 -42 -38 -48 -58
Avvik rødt nivå -55 -52 -48 -58 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm