Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 260 5 265 263
07/10 kl 14 225 7 232 226
07/10 kl 15 179 1 180 183
07/10 kl 16 128 1 129 132
07/10 kl 17 83 6 89 88
07/10 kl 18 64 4 68 68
07/10 kl 19 79 2 81 81
07/10 kl 20 118 4 122 119
07/10 kl 21 168 9 177 169
07/10 kl 22 221 6 227 224
07/10 kl 23 267 6 273 269

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 273 309 340 336 303
Laveste vannstand 68 54 70 38 30
Avvik gult nivå -64 -28 3 -1 -34
Avvik orange nivå -80 -44 -13 -17 -50
Avvik rødt nivå -93 -57 -26 -30 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm