Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 290 8 298 295
08/10 kl 01 280 12 292 286
08/10 kl 02 244 8 252 250
08/10 kl 03 194 6 200 -
08/10 kl 04 136 17 153 -
08/10 kl 05 79 14 93 -
08/10 kl 06 42 12 54 -
08/10 kl 07 42 17 59 -
08/10 kl 08 75 21 96 -
08/10 kl 09 126 17 143 -
08/10 kl 10 182 21 203 -
08/10 kl 11 239 24 263 -
08/10 kl 12 279 21 300 -
08/10 kl 13 288 21 309 -
08/10 kl 14 264 30 294 -
08/10 kl 15 221 25 246 -
08/10 kl 16 168 19 187 -
08/10 kl 17 110 28 138 -
08/10 kl 18 64 30 94 -
08/10 kl 19 52 25 77 -
08/10 kl 20 77 22 99 -
08/10 kl 21 125 34 159 -
08/10 kl 22 181 30 211 -
08/10 kl 23 238 28 266 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 273 309 340 336 303
Laveste vannstand 68 54 70 38 30
Avvik gult nivå -64 -28 3 -1 -34
Avvik orange nivå -80 -44 -13 -17 -50
Avvik rødt nivå -93 -57 -26 -30 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm