Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 285 30 315 -
09/10 kl 01 302 38 340 -
09/10 kl 02 283 29 312 -
09/10 kl 03 238 32 270 -
09/10 kl 04 182 43 225 -
09/10 kl 05 119 38 157 -
09/10 kl 06 60 32 92 -
09/10 kl 07 29 41 70 -
09/10 kl 08 40 47 87 -
09/10 kl 09 83 36 119 -
09/10 kl 10 139 38 177 -
09/10 kl 11 200 47 247 -
09/10 kl 12 257 45 302 -
09/10 kl 13 293 35 328 -
09/10 kl 14 291 39 330 -
09/10 kl 15 258 45 303 -
09/10 kl 16 208 39 247 -
09/10 kl 17 150 29 179 -
09/10 kl 18 90 36 126 -
09/10 kl 19 50 40 90 -
09/10 kl 20 49 30 79 -
09/10 kl 21 85 24 109 -
09/10 kl 22 139 33 172 -
09/10 kl 23 198 32 230 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 273 309 340 336 303
Laveste vannstand 68 54 70 38 30
Avvik gult nivå -64 -28 3 -1 -34
Avvik orange nivå -80 -44 -13 -17 -50
Avvik rødt nivå -93 -57 -26 -30 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm