Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 256 21 277 -
10/10 kl 01 298 23 321 -
10/10 kl 02 305 31 336 -
10/10 kl 03 275 20 295 -
10/10 kl 04 224 15 239 -
10/10 kl 05 164 21 185 -
10/10 kl 06 99 21 120 -
10/10 kl 07 46 7 53 -
10/10 kl 08 28 10 38 -
10/10 kl 09 51 19 70 -
10/10 kl 10 101 10 111 -
10/10 kl 11 160 5 165 -
10/10 kl 12 220 11 231 -
10/10 kl 13 273 13 286 -
10/10 kl 14 298 3 301 -
10/10 kl 15 284 7 291 -
10/10 kl 16 242 10 252 -
10/10 kl 17 189 5 194 -
10/10 kl 18 129 1 130 -
10/10 kl 19 73 9 82 -
10/10 kl 20 44 3 47 -
10/10 kl 21 57 1 58 -
10/10 kl 22 101 3 104 -
10/10 kl 23 158 5 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 273 309 340 336 303
Laveste vannstand 68 54 70 38 30
Avvik gult nivå -64 -28 3 -1 -34
Avvik orange nivå -80 -44 -13 -17 -50
Avvik rødt nivå -93 -57 -26 -30 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm