Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 216 1 217 -
11/10 kl 01 270 -3 267 -
11/10 kl 02 302 1 303 -
11/10 kl 03 296 0 296 -
11/10 kl 04 257 -1 256 -
11/10 kl 05 203 -8 195 -
11/10 kl 06 144 -4 140 -
11/10 kl 07 83 -2 81 -
11/10 kl 08 41 -4 37 -
11/10 kl 09 38 -8 30 -
11/10 kl 10 72 -3 69 -
11/10 kl 11 125 -6 119 -
11/10 kl 12 182 -10 172 -
11/10 kl 13 239 -4 235 -
11/10 kl 14 283 -4 279 -
11/10 kl 15 293 -11 282 -
11/10 kl 16 267 -8 259 -
11/10 kl 17 220 -7 213 -
11/10 kl 18 166 -7 159 -
11/10 kl 19 110 -13 97 -
11/10 kl 20 63 -6 57 -
11/10 kl 21 49 -5 44 -
11/10 kl 22 74 -13 61 -
11/10 kl 23 122 -5 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 273 309 340 336 303
Laveste vannstand 68 54 70 38 30
Avvik gult nivå -64 -28 3 -1 -34
Avvik orange nivå -80 -44 -13 -17 -50
Avvik rødt nivå -93 -57 -26 -30 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm