Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 161 -8 153 -
11/10 kl 01 162 -8 154 -
11/10 kl 02 116 -6 110 -
11/10 kl 03 41 -7 34 -
11/10 kl 04 -32 -8 -40 -
11/10 kl 05 -87 -9 -96 -
11/10 kl 06 -119 -10 -129 -
11/10 kl 07 -125 -9 -134 -
11/10 kl 08 -103 -8 -111 -
11/10 kl 09 -54 -9 -63 -
11/10 kl 10 12 -9 3 -
11/10 kl 11 82 -11 71 -
11/10 kl 12 138 -9 129 -
11/10 kl 13 157 -10 147 -
11/10 kl 14 128 -9 119 -
11/10 kl 15 63 -9 54 -
11/10 kl 16 -10 -12 -22 -
11/10 kl 17 -69 -10 -79 -
11/10 kl 18 -104 -12 -116 -
11/10 kl 19 -115 -11 -126 -
11/10 kl 20 -100 -9 -109 -
11/10 kl 21 -59 -10 -69 -
11/10 kl 22 0 -8 -8 -
11/10 kl 23 68 -8 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 159 174 173 185 154
Laveste vannstand -98 -105 -124 -134 -134
Avvik gult nivå -33 -18 -19 -7 -38
Avvik orange nivå -49 -34 -35 -23 -54
Avvik rødt nivå -61 -46 -47 -35 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm