Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 181 -1 180 175
07/10 kl 14 128 0 128 125
07/10 kl 15 86 -3 83 87
07/10 kl 16 65 2 67 66
07/10 kl 17 71 1 72 69
07/10 kl 18 105 4 109 100
07/10 kl 19 159 11 170 156
07/10 kl 20 222 7 229 225
07/10 kl 21 278 13 291 286
07/10 kl 22 311 13 324 323
07/10 kl 23 306 13 319 318

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 339 338 350 319
Laveste vannstand 67 60 41 31 31
Avvik gult nivå -33 -18 -19 -7 -38
Avvik orange nivå -49 -34 -35 -23 -54
Avvik rødt nivå -61 -46 -47 -35 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm