Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 263 22 285 276
08/10 kl 01 198 17 215 214
08/10 kl 02 132 22 154 152
08/10 kl 03 78 23 101 -
08/10 kl 04 44 21 65 -
08/10 kl 05 36 27 63 -
08/10 kl 06 60 26 86 -
08/10 kl 07 110 28 138 -
08/10 kl 08 176 28 204 -
08/10 kl 09 245 21 266 -
08/10 kl 10 296 21 317 -
08/10 kl 11 313 18 331 -
08/10 kl 12 288 18 306 -
08/10 kl 13 230 23 253 -
08/10 kl 14 164 16 180 -
08/10 kl 15 106 17 123 -
08/10 kl 16 66 13 79 -
08/10 kl 17 51 9 60 -
08/10 kl 18 66 14 80 -
08/10 kl 19 109 9 118 -
08/10 kl 20 173 11 184 -
08/10 kl 21 243 9 252 -
08/10 kl 22 301 5 306 -
08/10 kl 23 329 10 339 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 339 338 350 319
Laveste vannstand 67 60 41 31 31
Avvik gult nivå -33 -18 -19 -7 -38
Avvik orange nivå -49 -34 -35 -23 -54
Avvik rødt nivå -61 -46 -47 -35 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm