Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 312 6 318 -
09/10 kl 01 255 9 264 -
09/10 kl 02 180 8 188 -
09/10 kl 03 111 7 118 -
09/10 kl 04 60 10 70 -
09/10 kl 05 32 9 41 -
09/10 kl 06 33 12 45 -
09/10 kl 07 67 13 80 -
09/10 kl 08 126 12 138 -
09/10 kl 09 198 15 213 -
09/10 kl 10 268 13 281 -
09/10 kl 11 315 18 333 -
09/10 kl 12 320 18 338 -
09/10 kl 13 279 17 296 -
09/10 kl 14 210 20 230 -
09/10 kl 15 139 16 155 -
09/10 kl 16 84 19 103 -
09/10 kl 17 51 20 71 -
09/10 kl 18 45 16 61 -
09/10 kl 19 71 20 91 -
09/10 kl 20 124 15 139 -
09/10 kl 21 193 16 209 -
09/10 kl 22 265 18 283 -
09/10 kl 23 319 13 332 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 339 338 350 319
Laveste vannstand 67 60 41 31 31
Avvik gult nivå -33 -18 -19 -7 -38
Avvik orange nivå -49 -34 -35 -23 -54
Avvik rødt nivå -61 -46 -47 -35 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm