Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 335 15 350 -
10/10 kl 01 303 9 312 -
10/10 kl 02 234 7 241 -
10/10 kl 03 157 8 165 -
10/10 kl 04 91 4 95 -
10/10 kl 05 48 5 53 -
10/10 kl 06 30 1 31 -
10/10 kl 07 42 0 42 -
10/10 kl 08 85 1 86 -
10/10 kl 09 150 -1 149 -
10/10 kl 10 224 -1 223 -
10/10 kl 11 290 -4 286 -
10/10 kl 12 325 -5 320 -
10/10 kl 13 313 -4 309 -
10/10 kl 14 257 -6 251 -
10/10 kl 15 182 -3 179 -
10/10 kl 16 115 -6 109 -
10/10 kl 17 68 -7 61 -
10/10 kl 18 45 -7 38 -
10/10 kl 19 51 -8 43 -
10/10 kl 20 85 -5 80 -
10/10 kl 21 144 -6 138 -
10/10 kl 22 214 -6 208 -
10/10 kl 23 282 -7 275 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 339 338 350 319
Laveste vannstand 67 60 41 31 31
Avvik gult nivå -33 -18 -19 -7 -38
Avvik orange nivå -49 -34 -35 -23 -54
Avvik rødt nivå -61 -46 -47 -35 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm