Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 326 -8 318 -
11/10 kl 01 327 -8 319 -
11/10 kl 02 281 -6 275 -
11/10 kl 03 206 -7 199 -
11/10 kl 04 133 -8 125 -
11/10 kl 05 78 -9 69 -
11/10 kl 06 46 -10 36 -
11/10 kl 07 40 -9 31 -
11/10 kl 08 62 -8 54 -
11/10 kl 09 111 -9 102 -
11/10 kl 10 177 -9 168 -
11/10 kl 11 247 -11 236 -
11/10 kl 12 303 -9 294 -
11/10 kl 13 322 -10 312 -
11/10 kl 14 293 -9 284 -
11/10 kl 15 228 -9 219 -
11/10 kl 16 155 -12 143 -
11/10 kl 17 96 -10 86 -
11/10 kl 18 61 -12 49 -
11/10 kl 19 50 -11 39 -
11/10 kl 20 65 -9 56 -
11/10 kl 21 106 -10 96 -
11/10 kl 22 165 -8 157 -
11/10 kl 23 233 -8 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 339 338 350 319
Laveste vannstand 67 60 41 31 31
Avvik gult nivå -33 -18 -19 -7 -38
Avvik orange nivå -49 -34 -35 -23 -54
Avvik rødt nivå -61 -46 -47 -35 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm