Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 317 334 318 -
11/10 kl 01 315 333 319 -
11/10 kl 02 269 285 275 -
11/10 kl 03 191 206 199 -
11/10 kl 04 117 132 125 -
11/10 kl 05 63 78 69 -
11/10 kl 06 29 47 36 -
11/10 kl 07 24 41 31 -
11/10 kl 08 44 61 54 -
11/10 kl 09 93 108 102 -
11/10 kl 10 160 174 168 -
11/10 kl 11 229 246 236 -
11/10 kl 12 284 303 294 -
11/10 kl 13 304 325 312 -
11/10 kl 14 275 294 284 -
11/10 kl 15 210 226 219 -
11/10 kl 16 137 154 143 -
11/10 kl 17 77 95 86 -
11/10 kl 18 42 67 49 -
11/10 kl 19 33 53 39 -
11/10 kl 20 49 68 56 -
11/10 kl 21 92 107 96 -
11/10 kl 22 150 167 157 -
11/10 kl 23 218 241 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 348 353 361 334
Laveste vannstand 62 60 43 24 24
Avvik gult nivå -33 -9 -4 4 -23
Avvik orange nivå -49 -25 -20 -12 -39
Avvik rødt nivå -61 -37 -32 -24 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm