Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
11/10 kl 00 - 318 315 325
11/10 kl 01 - 319 320 330
11/10 kl 02 - 275 275 281
11/10 kl 03 - 199 198 207
11/10 kl 04 - 125 128 132
11/10 kl 05 - 69 68 75
11/10 kl 06 - 36 37 46
11/10 kl 07 - 31 33 37
11/10 kl 08 - 54 54 60
11/10 kl 09 - 102 107 109
11/10 kl 10 - 168 168 172
11/10 kl 11 - 236 238 242
11/10 kl 12 - 294 295 296
11/10 kl 13 - 312 311 315
11/10 kl 14 - 284 288 -
11/10 kl 15 - 219 220 -
11/10 kl 16 - 143 145 -
11/10 kl 17 - 86 87 -
11/10 kl 18 - 49 47 -
11/10 kl 19 - 39 41 -
11/10 kl 20 - 56 56 -
11/10 kl 21 - 96 96 -
11/10 kl 22 - 157 156 -
11/10 kl 23 - 225 221 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 324 339 338 350 319
Max. fra modell: 07/10 00 326 340 341 362 320
Max. fra modell: 06/10 12 325 335 337 356 330
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm