Gjsn. avvik (ME) Gjsn. abs.avvik (MAE) Rot av gjsn. kvad.avvik (RMSE) Maksimalt avvik
Deterministisk - Observert 7.5 8.2 10.4 25
Median - Observert 6.8 7.5 9.7 24

Klikk her for forklaring av tabellen over.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Treffprosent +- 10 cm Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Prognosetid 0-24t 24-48t 48-72t 72-96t 96-120t
Deterministisk 96% 94% 91% 77% 69%
Median 94% 91% 90% 82% 70%
Verifikasjonen for den siste uken er kun basert på 0-kjøringene.