Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 -9 8 -8 -
11/10 kl 01 -12 6 -8 -
11/10 kl 02 -12 4 -6 -
11/10 kl 03 -15 0 -7 -
11/10 kl 04 -16 -1 -8 -
11/10 kl 05 -15 0 -9 -
11/10 kl 06 -17 1 -10 -
11/10 kl 07 -16 1 -9 -
11/10 kl 08 -18 -1 -8 -
11/10 kl 09 -18 -3 -9 -
11/10 kl 10 -17 -3 -9 -
11/10 kl 11 -18 -1 -11 -
11/10 kl 12 -19 0 -9 -
11/10 kl 13 -18 3 -10 -
11/10 kl 14 -18 1 -9 -
11/10 kl 15 -18 -2 -9 -
11/10 kl 16 -18 -1 -12 -
11/10 kl 17 -19 -1 -10 -
11/10 kl 18 -19 6 -12 -
11/10 kl 19 -17 3 -11 -
11/10 kl 20 -16 3 -9 -
11/10 kl 21 -14 1 -10 -
11/10 kl 22 -15 2 -8 -
11/10 kl 23 -15 8 -8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 28 20 15 -6
Laveste værets virkning -3 5 6 -8 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm